miercuri, 30 octombrie 2013

1956

Debut

* Tudor George, Legenda cerbului, E.S.P.L.A.
* Vitalie Filip, Versuri, Editura de Stat a Moldovei
* Ion Horea, Poezii, E.S.P.L.A.


* Nicolae Labiș, Primele iubiri, Editura Tineretului


* Nicolae Labiș, Puiul de cerb, Editura Tineretului


* Emil Loteanu, Zbucium
* Florin Mugur, Romantism, Editura TineretuluiNon-debut, antologii, reeditări

* *** Plaiurile Bistriţei: culegere din lucrările cercurilor literare din regiunea Bacău, Editată de Secţia Culturală a Sfatului Popular Regional Bacău
* *** (Vintilă Horia, antlg.), Poesia romaneasca noua (Poezia românească nouă), Colecția “Meșterul Manole”, Salamanca
* Vasile Alecsandri, Poezii. Vol. 2, E.S.P.L.A.
* Grigore Alexandrescu, Poezii, E.S.P.L.A.
* Tudor Arghezi, Cîntare omului, E.S.P.L.A.


* G. Bacovia, Poezii, E.S.P.L.A.


* A.E. Baconsky, Două poeme, E.S.P.L.A.
* Maria Banuș, Se arată lumea, E.S.P.L.A.
* Ion Bănuță, Izvoare, E.S.P.L.A.
* Vlaicu Bârna, Cerbul roşu, E.S.P.L.A.


* Mihai Beniuc, Azimă, Editura Tineretului* Mihai Beniuc, Poezii, E.S.P.L.A.
* Cezar Bolliac, Opere. Vol. 1: Poezii, E.S.P.L.A.
* Ion Brad, Orele cântatului cu copiii satului, Editura Tineretului
* G. Coșbuc, Poezii, Editura de Stat a Moldovei
* Aron Cotruș, Între Volga și Mississipi, Editura „Carpații”, Madrid
* Petrea Crucenciuc, Dragoste, Editura de Stat a Moldovei
* Petrea Darienco, La izvor, Editura de Stat a Moldovei
* Mihai Eminescu, Poezii, Școala Sovietică
* Eugen Frunză, Liberi și stăpîni. Versuri, Editura Tineretului


* Anatol Gujel, Nistrule, pe malul tău..., Școala Sovietică
* Ștefan Iureș, Fructe în mai, Editura Tineretului
* Cristian Sîrbu, Cîntece pentru Sanda, Editura Tineretului
* Cristian Sîrbu, Dragoste de viață, E.S.P.L.A.
* George Ranetti, Versuri, E.S.P.L.A.
* Aurel Rău, Focurile sacre, E.S.P.L.A.


* Petre Solomon, Drum spre oameni, E.S.P.L.A.
* Victor Tulbure, Vară fierbinte, Editura Tineretului


* Victor Tulbure, Versuri alese
* A. Vlahuță, Poezii, E.S.P.L.A.
* Petru Zadneprov (Zadnipru), Struguraș de pe colină, Editura de Stat a Moldovei

Traduceri

* ***, Poeme maghiare
* ***, Poezii bieloruse, Editura de Stat a Moldovei (tr.: G. Meniuc, F. Ponomari)
* Aleksandr Blok, Versuri alese, Cartea Rusă (tr.: M. Djentemirov)
* Heinrich Heine, Versuri alese, Editura Tineretului
* Homer, Odiseea, E.S.P.L.A.
* Ștefan Scipaciov, Poezii și poeme, Cartea Rusă 
* Szabédi Lászlo, Versuri alese, E.S.P.L.A. (tr: Ioanichie Olteanu)
* François Villon, Balade și alte poeme, E.S.P.L.A. (tr.: Dan Botta)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu